EduTalents

E

Rozvojový program pre nadšencov vzdelávacích projektov,
ktorý rozvíja lektorské zručnosti, prináša skúsenosti zo spolupráce s učiteľmi
a zapája školy do projektu na rozvoj digitálnych zručností žiakov.

O programe

EduTalents je rozvojový program pre nadšencov vzdelávacích projektov na základných a stredných školách, ktorý rozvíja lektorské zručnosti, prináša skúsenosti zo spolupráce s učiteľmi a zapája školy do projektu na rozvoj digitálnych zručností žiakov. Počas niekoľkých mesiacov si zažiješ, aké je to stáť v roli učiteľa pred žiakmi, absolvuješ kurzy na rôzne témy, napríklad ako viesť žiakov k tímovej spolupráci, kritickému mysleniu, ako pracovať s metodickými materiálmi. Zo začiatku budeš učiť ako pomocný lektor, neskôr si vyberieš školu kdekoľvek na Slovensku, kde sám/sama odučíš niekoľko hodín. Dôraz bude kladený aj na spoluprácu s učiteľmi, ako organizovať vzdelávací projekt s viacerými školami, aké náležitosti potrebujú metodické materiály na to, aby ich školy mohli používať či ako organizovať školenia pre učiteľov.

Čo zažiješ

Namakané kurzy

Zlepši svoje soft skills aj hard skills praktickými kurzami od odborníkov vo svojej oblasti.

Neopakovateľné zážitky

Každá trieda je unikátna a počas návštev škôl zažiješ množstvo neopakovateľných zážitkov.

Tímovú prácu

V programe budeme pracovať aj v tímoch - či už počas sobotných kurzov, alebo počas návštev škôl.

Spätnú väzbu

Aby si sa dokázal(a) zlepšovať, poskyteme Ti spätnú väzby počas všetkých aktivít programu.

Dlhodobý mentoring

Mentor Ti pomôže viac sa zamerať na vlastné ciele a získaš cenné rady od skúsenejších.

Zmysluplné aktivity

Návštevy škôl obohatia aj žiakov a ich učiteľov, ktorým predstavíš vzdelávacie programy pre školy.

Čo sa naučíš

Ako spolupracovať so školami

Ak chceme spolupracovať s učiteľmi, musíme najprv pochopiť, s akými problémami sa každodenne stretávajú.

Ako pracovať s metodikami

Účinným spôsobom, akým šíriť vzdelávacie postupy je používanie metodických materiálov.

Ako lektorovať workshop

Nosnou časťou programu je samotná výučba žiakov, ako ich motivovať a ako ich viesť ku samovzdelávaniu.

Ako koordinovať tímovú prácu žiakov

Počas workshopov na školách sa budeme snažiť viesť žiakov k efektívnej tímovej spolupráci

Ako učiť medzipredmetovo

V reálnom svete sú takmer všetky vedné disciplíny poprepájané a tieto medzipredmetové vzťahy sa pokúsime predstaviť aj žiakom.

Ako viesť žiakov ku kritickému mysleniu

Kritické myslenie je jedna z najdôležitejších kompetencií človeka, a budeme sa snažiť k nemu viesť aj žiakov.

Harmonogram

EduTalents bude prebiehať od septembra 2019 do júna 2020 a pozostáva najmä z víkendových kurzov (približne jedna sobota do mesiaca), lektorovania priamo na školách (približne 1 až 2 doobedia za mesiac) a mentoringu (termíny podľa dohody s mentorom). Väčšina termínov je flexibilná a upravená tak, aby bol program zvládnuteľný popri štúdiu na vysokej škole. Kurzy prebiehajú v Bratislave, individuálne návštevy škôl si môžeš dohodnúť kdekoľvek na Slovensku. V druhom semestri plánujeme viacdňový kurz priamo na školách s najhoršími výsledkami žiakov na Slovensku.

Pre koho je EduTalents?

Vôbec nezáleží na tom, aký odbor študuješ alebo či vieš programovať. Program taktiež nie je primárne určený študentom učiteľstva, ale bežným študentom, ktorí popri škole majú chuť rozvíjať si svoje lektorské zručnosti, zažiť vyučovaciu hodinu z pohľadu učiteľa a v neposlednom rade zažiť veľa krásnych momentov pri práci s deťmi.

Ak sa zaujímaš o...
→ mentoring a kurzy zamerané na lektorovanie workshopov
→ inovatívne vzdelávanie na školách
→ spoluprácu na vzdelávacom projekte so školami a učiteľmi
→ organizovanie školení pre učiteľov, študentov, rodičov a širokú verejnosť
→ vedenie krúžkov pre deti (nielen o programovaní)
tak potom je pre Teba EduTalents ako stvorený :-)

“Mňa baví učenie a chcem sa venovať mladým. 🙂 Toto je veľká výhoda - naberieš v EduTalents zručnosti a môžeš ich ďalej využívať.”

Ivetka

“EduTalents ma zaujal, lebo si myslím, že treba posunúť informatiku na základnej a strednej škole ďalej. A vy máte celkom podchytenú tú metódu, ako by mohla vyzerať.”

Alex

Prihlás sa teraz

Čakajú Ťa neopakovateľné zážitky, namakané kurzy a zmysluplné aktivity.

O nás

EduTalents je realizovaný občianskym združením SPy, ktoré funguje od roku 2015 a združuje komunitu Python programátorov a edukátorov na Slovensku. Každoročne organizuje medzinárodnú konferenciu PyCon SK (so sekciou EduSummit s prednáškami a workshopmi pre učiteľov informatiky), pravidelné Python meetupy v Bratislave a realizuje vzdelávací program Učíme s Hardvérom.

Naše skúsenosti

Vychádzať budeme z projektu Učíme s Hardvérom, ktorý v súčasnosti spolupracuje s vyše 40 školami. Počas kurzov budeme používať zariadenie BBC micro:bit, malú programovateľnú hračku, ktorú je možné vďaka medzipredmetovým projektom prepájať aj s výtvarnou výchovou, literatúrou, biológiou, chémiou, fyzikou, históriou, atď. Programovania BBC micro:bitu sa nemusíš báť, to zvládne naozaj ktokoľvek. No postaviť sa pred žiakov, to už chce nejakú dávku odvahy ;-)

Taktiež každoročne organizujeme EduSummit, špeciálnu udalosť pre učiteľov zameranú na vyučovanie programovania na základných a stredných školách.